Thông báo bảo trì website để nâng cấp hệ thống trong 30 phút. Dự kiến mở lại vào lúc 20/04/2014 0h30 phút. Quý khách vui lòng quay lại sau! Cám ơn!