Thông báo bảo trì website để nâng cấp hệ thống trong 2 giờ. Dự kiến mở lại vào lúc 17h30 phút 24/04/2014. Quý khách vui lòng quay lại sau! Cám ơn!