Diễn viên La Tấn

THÔNG TIN DIỄN VIÊN

Tên khác: 罗晋 - Luo Jin
Chiều cao: 181cm
Quê quán: Giang Tây, Trung Quốc
Ngày Sinh: 30/11/1981
Đọc toàn bộ...